John Eijlders

De ontstaansgeschiedenis van café Eijlders is uitgebreid beschreven door niemand anders dan Johan (John) Eijlders zelf. In zijn autobiografie Eylders, het leven van een tegendraadse Amsterdammer (Bruna 1971), verhaalt hij van die eerste jaren.

bron: http://www.eijlders.nl/geschiedenis.htm