Joods Historisch Museum

Schilderij ‘afbraak Rapenburg’ door Ronald Terpstra

Sloop van oude huizen van het Rapenburg, Braakliggend terrein met resten van fundamenten. Op de achtergrond de resterende huizen met een doorkijkje naar de binnentuinen van het woonblok.

Collectie JHM, uit legaat oud-minister Dr. A. Pais